Copyright 2019 - Globe

BOJANA MIJANOVIĆ

b mijovic
Bojana Mijanović je završila Filološki fakultet u Beogradu, odsjek Francuski jezik i književnost 2010. i već 2012-te završila master studije na pomenutom fakultetu. Svoju karijeru je započela na Institutu za strane jezike kao honorarni saradnik-predavač na osnovnim studijama na predmetu Savremeni francuski jezik. Kao prevodilac za francuski jezik nastavila je sa radom u Generalnom sekretarijatu Vlade, u Sektoru za poslove protokola. Uživa u radu sa djecom i mladima na Francuskom institutu gdje je do danas ostala angažovana.

f t g m
facebook Instagram linkedin