Copyright 2019 - Globe

IVANA VUKOVIĆ

ivana vukovic

Ivana Vuković završila je osnovne studije na Institutu za strane jezike, smjer prevodilaštvo (modul engleski i francuski jezik). Stepen specijaliste engleskog jezika i književnosti nastavničkog smjera stekla je je na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Mediteran. Pored iskustva u radu sa djecom, oprobala se i u novinarstvu, turizmu kao i u radu na IPA projektima.

f t g m
facebook Instagram linkedin