Copyright 2019 - Globe

JELENA PRALAS

pralas c
Dr Jelena Pralas osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a dugogodišnje radno iskustvo u nastavi stekla je na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore - danas Filološkom fakultetu, kako u nastavi sa studentima različitih fakuteta, tako i na kursevima jezika za građanstvo. Oblasti njenog nastavnog rada uključuju opšti engleski jezik, engleski jezik za pravnike, poslovni engleski jezik, englesku književnost, teoriju prevođenja, te prevođenje pravnih i ekonomskih tekstova. Osim nastavne ima i zapaženu prevodilačku djelatnost u oblasti pisanog, konsekutivnog i simultanog prevođenja za domaće i međunarodne institucije. Autor je niza radova u međunarodnim časopisima, učesnik brojnih međunarodnih konferencija, obuka za nastavnike, te usavršavanja u oblasti istraživanja i nauke.

f t g m
facebook Instagram linkedin