Copyright 2019 - Globe

NADA SIMOVIĆ

Nada Simovic

Nada Simović je profesor francuskog jezika u Osnovnoj školi Oktoih u Podgorici. Studije francuskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, nakon čega su uslijedila brojna usavršavanja u Parizu, Nantu, Nici, Monpeljeu, Bordou. Angažovana je i na Francuskom institutu, i ispitivač je na međunarodno priznatim ispitima za francuski jezik DELF/DALF. Takođe, ona je u Nantu završila i obuku za trenera profesorima da postanu ispitivači na međunarodno priznatim ispitima za francuski jezik. Pored nastavničke prakse, ona je bila i saradnik RTCG, i ima iskustva u prevođenju filmova, serija, dokumentaraca…

f t g m
facebook Instagram linkedin