Copyright 2019 - Globe

RADOJKA DAPČEVIĆ

missing
Radojka Dapčević je dugodišnji nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi „Sutjeska“. Održava nastavu na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i na večernjim kursevima Instituta za strane jezike čiji je stalni saradnik od 1985. Takođe je član tima pri ispitnom centru za popravljanje maturskih radova. U toku svoje nastavničke karijere, pohađala je više seminara i kurseva vezanih kako za samu nastavu engleskog jezika ocjenjivanje i testiranje, tako i za edukaciju nastavnika englekog jezika i pisanje nastavnih planova i programa. Visoko obrazovanje je stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku Engleski jezik i književnost.

f t g m
facebook Instagram linkedin