Copyright 2019 - Globe

TIANA ČOVIĆ

Tiana Covic

Tiana Čović je profesor engleskog jezika i magistrand na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nekadašnji Institut za strane jezike.
Angažovana je kao saradnik u nastavi na istoj univerzitetskoj jedinici.
Održava nastavu na nematičnim fakultetima Univerziteta Crne Gore, Ekonomskog fakultetu, Fakultetu poltičkih nauka i Pravnom fakultetu.
Tiana je entuzijasta i voli nastavu i interakciju i zalaže se za primjenu savremenih metoda u izučavanju stranih jezika.  
Vjeruje u cjeloživotno učenje i usavršavanje i stalni je učesnik naučnih konferencija. Član je profesionalnog udruženja profesora engleskog jezika u Crnoj Gori - ELTAM, koje se zalaže za poboljšanje nastave engleskog jezika i aktivno učestvuje u nacionalnoj reformi.
Tiana Ima dugogodišnje iskustvo u održavanju kurseva opšteg i poslovnog engleskog jezika, kao i crnogorskog kao stranog jezika.

f t g m
facebook Instagram linkedin